D-STRATA קיוסק לניהול תורים, כרטוס, משוב, זיהוי ביומטרי 
זמין במלאי
יצירת קשר לקבלת הצעת מחיר
 
 
C2-STRATA - עמדה המיועדת להתקנה על הקיר לחיסכון מקסימלי בשטח 
זמין במלאי
יצירת קשר לקבלת הצעת מחיר
 
 
C-STRATA יש להוסיף תיאור 
זמין במלאי
יצירת קשר לקבלת הצעת מחיר
 
     
T3-STRATA עמדת מידע/ קיוסק אינטראקטיבי 
זמין במלאי
יצירת קשר לקבלת הצעת מחיר
 
   
D-STRATA / COUNTER - קיוסק לשירות עצמי / שירות מאויש 
זמין במלאי
יצירת קשר לקבלת הצעת מחיר
 
     
 
יש להוסיף תיאור 
זמין במלאי
יצירת קשר לקבלת הצעת מחיר
 
 
Q-STRATA - מסדדרת עמדות הקיר הקומפקטיות. ניתן לשלב בה מסך או כפתורי הפ... 
זמין במלאי
יצירת קשר לקבלת הצעת מחיר